Zastrzeżenie

Informacje zawarte w https://acebiography.com służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez https://acebiography.com i chociaż staramy się, aby informacje były aktualne i poprawne, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, co do kompletności, dokładności, wiarygodności, przydatności lub dostępność w odniesieniu do https://acebiography.com lub informacji, produktów, usług lub powiązanych grafik zawartych na https://acebiography.com w jakimkolwiek celu. Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się zatem wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi pośrednie lub wtórne straty lub szkody, ani jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z https: //acebiography.com .

Za pośrednictwem https://acebiography.com możesz połączyć się z innymi stronami internetowymi, które nie są kontrolowane przez https://acebiography.com. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych stron. Włączenie jakichkolwiek linków niekoniecznie oznacza rekomendację lub poparcie wyrażonych w nich poglądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona https://acebiography.com działała płynnie. Jednak https://acebiography.com nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za tymczasową niedostępność https://acebiography.com z powodu problemów technicznych pozostających poza naszą kontrolą.